Kenmerken van dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben over het algemeen veel moeite met lezen, spellen en/of schrijven. Hardop lezen gaat zeer langzaam of juist heel snel met veel fouten. Ook blijven kinderen lang spellend lezen of proberen ze woorden te raden.

Andere aanwijzingen voor dyslexie kunnen zijn:

  • Door elkaar halen van letters (zowel bij het lezen als bij het luisteren)
  • Woorden met gelijke klank door elkaar halen
  • Moeite met onthouden (van reeksen of uitdrukkingen)
  • Vaak woorden overslaan
  • Traag schrijftempo
  • Slordig handschrift
  • Weerstand tegen lezen of leestaken

Herkent u deze kenmerken bij uw kind? Dan is het zinvol om uw kind te testen op dyslexie.

Problemen bij Dyslexie

Kinderen met dyslexie ondervinden problemen op alle vlakken waar taal een rol speelt. Met name in het onderwijs maar ook in het dagelijkse leven zorgt dit voor veel belemmeringen. In het onderwijs kan dit ertoe leiden dat kinderen onder hun niveau terechtkomen, met grote gevolgen voor hun ontwikkeling.

Ook sociaal-emotioneel kunnen kinderen last krijgen van hun ‘handicap’. Niet kunnen presteren naar je niveau kan leiden tot enorme frustratie en een negatieve invloed hebben op het gevoel van eigenwaarde. Ook kan dit leiden tot motivatieproblemen, terwijl juist dyslectische kinderen gebaat zijn bij veel oefening. Deze sociaal-emotionele problemen hebben een weerslag op de schoolprestaties, maar ook op de thuissituatie.

Omgaan met Dyslexie

Kinderen met dyslexie zijn met name gebaat bij veel oefening op het gebied van lezen. Om dit te stimuleren is het raadzaam om te kiezen voor boeken die aansluiten bij de interesses van het kind en qua technisch leesniveau niet te hoog zijn. Voor het welbevinden van het kind is het belangrijk dat de problemen worden herkend en erkend.

Op school kan extra ondersteuning worden geboden, in de vorm van hulp bij leestaken en aanpassing van bepaalde opdrachten. Ook zijn er tegenwoordig veel hulpmiddelen te verkrijgen die de situatie van dyslectische kinderen prettiger kunnen maken, zoals gesproken boeken of voorleessoftware.

Een professioneel afgenomen dyslexietest inclusief intake en rapportage voor slechts € 995,-

Inschrijven