Wat is dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk ‘beperkt lezen’ (uit het Grieks δυς- dys- (“beperkt”) en λέξις lexis (“woord”). Onder dyslexie vallen verschillende aandoeningen die te maken hebben met de geschreven taal. In de meeste gevallen houdt dyslexie in dat er geen goede relatie kan worden gelegd tussen de fysieke vormen van letters en woorden en de bijbehorende klanken.

Vroeg vaststellen is heel belangrijk

In groep 3, als kinderen beginnen met lezen wordt vaak voor het eerst vastgesteld dat een kind moeite heeft om mee te komen met de klas. In veel gevallen kan dit met goede begeleiding worden opgevangen. Als extra begeleiding niet tot verbetering leidt kan er sprake zijn van dyslexie. In dat geval is het verstandig om een kind te laten testen. Onvoldoende hulp kan leiden tot belemmeringen in het onderwijs en sociaal-emotionele problemen.

Hoe eerder het probleem wordt vastgesteld hoe beter het kan worden aangepakt. Halverwege groep 4 is het eerste moment waarop vastgesteld kan worden of het leesonderwijs voldoende effect heeft. Uiteraard kan dyslexie ook prima op latere leeftijd worden vastgesteld.

Ernstige dyslexie geeft recht op extra voorzieningen

Voor kinderen met ernstige dyslexie zijn veel extra voorzieningen in het onderwijs. Zo zijn er vaak mogelijkheden voor het aanpassen van het onderwijsprogramma (Nederlands en moderne talen) en aangepaste examens.

Uw kind testen bij OC het Kabinet

Het Kabinet is een gerenommeerd onderzoeksbureau met deskundige orthopedagogen die gespecialiseerd zijn in leerproblemen. Op basis van de specifieke situatie doen wij een professionele dyslexietest. De door onze specialisten uitgevoerde tests geven een objectieve meting van het IQ, de problemen met technische en/of begrijpend lezen, spelling en de onderliggende problematiek. U ontvangt van ons één duidelijk, compleet en leesbaar rapport en waar van toepassing een dyslexieverklaring.

Het Kabinet is centraal gelegen in Utrecht en goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer.

Nu een professioneel afgenomen dyslexietest inclusief intake en uitgebreide rapportage voor slechts € 995,-

Drs. Loes Nijland

Econometrist, onderwijskundige en orthopedagoog

handtekening Loes Nijland